Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Poniższe informacje pochodzą z serwisu dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki. W najbliższym czasie treści te staną się częścią strony internetowej Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl.

Rozporządzenia BHP

Poniżej przedstawiamy rozporządzenia wdrażajace postanowienia dyrektyw, które są w kompetencji Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego MG:

Dyrektywa ATEX USERS 1999/92/WE oraz rozporządzenie wprowadzające postanowienia w/w dyrektywy

Dyrektywa "narzędziowa" (BHP-maszyn) 2009/104/WE (dawniej: 89/656/EWG) oraz rozporządzenie wprowadzające postanowienia w/w dyrektywy:

Dyrektywa PPE  89/655/WE oraz rozporządzenie wprowadzajace postanowienia w/w dyrektywy

oraz

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 492) 
wraz z prezentacjami i wytycznymi wdrażania, jakie zostały zaprezentowane dla Zainteresowanych Stron dn. 24 stycznia 2014r. na spotkaniu, jakie zorganizował nasz Departament w budynku Min. Gospodarki:
Prezentacja wstępna dot. rozporządzenia (pobierz plik  .ppt),
Prezentacja uwag SEP (pobierz plik  .ppt),
Prezentacja UDT dot. uznawania kwalifikacji (pobierz plik  .ppt),
Prezentacja dot. doświadczeń OSD i OSP (pobierz plik  .ppt),
Prezentacja dot. doświadczeń TGPE (pobierz plik  .ppt),
Prezentacja dot. odpowiedzi na często zadawane pytania (pobierz plik  .ppt).

 

POLECAMY STRONY INTERNETOWE:
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy OSHA - strona zawiera między innymi

Przewodniki

Najważniejsze Aspekty Ryzyka Zawodowego

Listy kontrolne dla 60 branż lub miejsc pracy 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl