Rozporządzenia BHP

Poniżej przedstawiamy rozporządzenia wdrażajace postanowienia dyrektyw, które są w kompetencji Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego MG:

Dyrektywa ATEX USERS 1999/92/WE oraz rozporządzenie wprowadzające postanowienia w/w dyrektywy

Dyrektywa "narzędziowa" (BHP-maszyn) 2009/104/WE (dawniej: 89/656/EWG) oraz rozporządzenie wprowadzające postanowienia w/w dyrektywy:

Dyrektywa PPE  89/655/WE oraz rozporządzenie wprowadzajace postanowienia w/w dyrektywy

oraz

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 492) 
wraz z prezentacjami i wytycznymi wdrażania, jakie zostały zaprezentowane dla Zainteresowanych Stron dn. 24 stycznia 2014r. na spotkaniu, jakie zorganizował nasz Departament w budynku Min. Gospodarki:
Prezentacja wstępna dot. rozporządzenia (pobierz plik  .ppt),
Prezentacja uwag SEP (pobierz plik  .ppt),
Prezentacja UDT dot. uznawania kwalifikacji (pobierz plik  .ppt),
Prezentacja dot. doświadczeń OSD i OSP (pobierz plik  .ppt),
Prezentacja dot. doświadczeń TGPE (pobierz plik  .ppt),
Prezentacja dot. odpowiedzi na często zadawane pytania (pobierz plik  .ppt).

 

POLECAMY STRONY INTERNETOWE:
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy OSHA - strona zawiera między innymi

Przewodniki

Najważniejsze Aspekty Ryzyka Zawodowego

Listy kontrolne dla 60 branż lub miejsc pracy 

Redaktor wprowadzający:
Zawiślak Krzysztof
Kubel-Grabau Agata
Data utworzenia:
2010-05-14 11:36:05
Redaktor zatwierdzający:
Kubel-Grabau Agata
Data ostatniej modyfikacji:
2014-01-27 16:11:34
Liczba odsłon artykułu:
16931

Komunikat

Ministerstwo Gospodarki udziela wyjaśnień w sprawach nieporuszonych w przewodnikach wdrażania oraz w sprawie przepisów wydanych na podstawie danej dyrektywy/rozporządzenia. Informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu gospodarczego danym wyrobem udzielane są przez punkty konsultacyjne dla przedsiębiorców działające przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.