Ostatnia aktualizacja: 2013-07-31

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe 97/23/WE

Niniejsza strona dotyczy dyrektywy 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych (PED), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200) oraz dokumentów i informacji powiązanych.

Przepisy dyrektywy PED oraz przepisy wdrażającego ją rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. odnoszą się do urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych określonych w art. 1 dyrektywy oraz § 1 i 3 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki.

Tekst ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki oraz dyrektywy PED znajduje się w zakładce "Akty prawne".

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. określa jedynie wymagania zasadnicze, które w zależności od typu danego wyrobu, mogą nie być jedynymi, jakie należy spełnić przed wprowadzeniem tego wyrobu do obrotu.

W związku z otrzymywanymi informacjami o błędach językowych wersji polskiej dyrektywy PED uprzejmie informujemy, że wersja w języku polskim jest wersją podaną w celach informacyjnych (prawnie wiążącym aktem wykonawczym w Polsce jest rozporządzenie wdrażajace zamieszczone tutaj).

Jednocześnie, informujemy, że w ramach prowadzonej obecnie procedury mającej na celu rewizję dyrektywy PED (m.in. dostosowanie do tzw. Nowych Ram Prawnych) zostaną również wyeliminowane błędy w tłumaczeniu na język polski.

 

Redaktor wprowadzający:
Zawiślak Krzysztof
Data utworzenia:
2010-05-12 08:01:48
Redaktor zatwierdzający:
Dworzycki Jacek
Data ostatniej modyfikacji:
2013-07-31 15:13:25
Ilość odsłon artykułu:
42529

Komunikat

Ministerstwo Gospodarki udziela wyjaśnień w sprawach nieporuszonych w przewodnikach wdrażania oraz w sprawie przepisów wydanych na podstawie danej dyrektywy/rozporządzenia. Informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu gospodarczego danym wyrobem udzielane są przez punkt konsultacyjny przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości punkty konsultacyjne PARP.