Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Poniższe informacje pochodzą z serwisu dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki. W najbliższym czasie treści te staną się częścią strony internetowej Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl.

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

W dniu 29 grudnia 2009 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), wprowadzające do prawa krajowego przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Jeżeli maszyny oczekujące na wprowadzenie do obrotu (i nie udostępnione) lub na wprowadzenie do użytkowania spełniały przepisy poprzednio obowiązującego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 259, poz. 2170) wprowadzającego do prawa krajowego przepisy "starej" dyrektywy maszynowej 98/37/WE, a nie spełniają przepisów nowego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. (i "nowej" dyrektywy 2006/42/WE) to wprowadzenie ich do obrotu lub użytkowania od 29 grudnia 2009 r., będzie naruszeniem obowiązujących wówczas przepisów, chyba że będą zgodne z wymaganiami nowej dyrektywy i nowego rozporządzenia MG.

W Ustawie z dn. 30 sierpnia 2002, z późn. zm. o systemie oceny zgodności wyjaśnione są pojęcia:

  • wprowadzenie do obrotu (art. 5 pkt 2),
  • oddanie do użytku (art. 5 pkt 19).

UWAGA:
W dniu 26 lipca 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do noży bijakowych do ręcznych przenośnych kos do zarośli, które transponuje do prawa polskiego przepisy Decyzji Komisji Europejskiej 2012/32/UE.

 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl