Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

W dniu 29 grudnia 2009 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), wprowadzające do prawa krajowego przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Jeżeli maszyny oczekujące na wprowadzenie do obrotu (i nie udostępnione) lub na wprowadzenie do użytkowania spełniały przepisy poprzednio obowiązującego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 259, poz. 2170) wprowadzającego do prawa krajowego przepisy "starej" dyrektywy maszynowej 98/37/WE, a nie spełniają przepisów nowego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. (i "nowej" dyrektywy 2006/42/WE) to wprowadzenie ich do obrotu lub użytkowania od 29 grudnia 2009 r., będzie naruszeniem obowiązujących wówczas przepisów, chyba że będą zgodne z wymaganiami nowej dyrektywy i nowego rozporządzenia MG.

W Ustawie z dn. 30 sierpnia 2002, z późn. zm. o systemie oceny zgodności wyjaśnione są pojęcia:

  • wprowadzenie do obrotu (art. 5 pkt 2),
  • oddanie do użytku (art. 5 pkt 19).

UWAGA:
W dniu 26 lipca 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do noży bijakowych do ręcznych przenośnych kos do zarośli, które transponuje do prawa polskiego przepisy Decyzji Komisji Europejskiej 2012/32/UE.

 

Redaktor wprowadzający:
Zawiślak Krzysztof
Kubel-Grabau Agata
Data utworzenia:
2011-05-06 08:36:58
Redaktor zatwierdzający:
Kubel-Grabau Agata
Data ostatniej modyfikacji:
2014-12-22 12:18:26
Liczba odsłon artykułu:
106404

Komunikat

Ministerstwo Gospodarki udziela wyjaśnień w sprawach nieporuszonych w przewodnikach wdrażania oraz w sprawie przepisów wydanych na podstawie danej dyrektywy/rozporządzenia. Informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu gospodarczego danym wyrobem udzielane są przez punkty konsultacyjne dla przedsiębiorców działające przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.