Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Energetyka

Minister energii Krzysztof Tchórzewski

Minister Tchórzewski: Energetyka jest filarem gospodarki

15.06.2016

Perspektywy rozwoju polskiej polityki energetycznej wobec wyzwań klimatycznych, rola dywersyfikacji źródeł energii w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, a także rozwój polskich sieci przesyłowych to główne tematy konferencji „Okrągły Stół Energetyczny”. Debata z udziałem ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego odbyła się 15 czerwca 2016 r w ME.

Więcej

Wiceminister energii Michał Kurtyka

Minister Kurtyka: Postrzegamy MAE jako istotny element bezpieczeństwa energetycznego

27.06.2016

-Liczymy, że przeprowadzony przegląd oraz raport z niego przyczynią się do lepszego zrozumienia przez partnerów zagranicznych działań podejmowanych na rzecz rozwoju sektorów energetycznych Polski – powiedział wiceminister energii Michał Kurtyka, podczas spotkania z grupą ekspertów MAE, KE oraz państw członkowskich MAE, którzy dokonają przeglądu polityki energetycznej Polski.

Więcej

Wiceminister energii Andrzej Piotrowski

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Klastra Energii „Zielone Podhale”

22.06.2016

Poprawa stanu środowiska i bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych to główne cele podpisanego 20 czerwca 2016 r. listu intencyjnego w sprawie utworzenia Klastra Energii „Zielone Podhale”. W spotkaniu, które odbyło się w Nowym Targu uczestniczył wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

Więcej

Ustawa o efektywności energetycznej skierowana do podpisu Prezydenta RP

Ustawa o efektywności energetycznej podpisana przez Prezydenta RP

10.06.2016

Wzrost efektywności energetycznej i innowacyjności polskiej gospodarki to główne cele przygotowanej przez Ministerstwo Energii ustawy o efektywności energetycznej. Dokument 10 czerwca 2016 r. został podpisany przez Prezydenta RP. Zaproponowane rozwiązania wejdą w życie w październiku 2016 r.

Więcej

Konferencja Okrągły Stół Energetyczny

Okrągły Stół Energetyczny – zapraszamy do udziału w konferencji

09.06.2016

Budowa nowych mocy wytwórczych i sieci przesyłowych, kształt polskiego miksu energetycznego, perspektywy rozwoju OZE, inwestycje w zakresie dywersyfikacji dostaw energii to główne tematy Okrągłego Stołu Energetycznego, który odbędzie się 15 czerwca 2016 r. w Ministerstwie Energii w Sali pod Kopułą.

Więcej

wiceminister energii Michał Kurtyka

Wiceminister Kurtyka na posiedzeniu Rady UE ds. Energii w Luksemburgu

08.06.2016

Wzmocnienie przejrzystości umów międzyrządowych w dziedzinie energii, bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i nowa architektura rynku energii elektrycznej to główne tematy posiedzenia Rady UE ds. Energii, w którym wziął udział wiceminister energii Michał Kurtyka. Spotkanie odbyło się 6 czerwca 2016 r. w Luksemburgu.

Więcej

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl