Ostatnia aktualizacja: 2010-01-11

Ewidencja gospodarcza

Decyzja o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej zwolniona z opłat

Decyzja o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłatom skarbowym. Z opłaty skarbowej zwolnione jest także wydanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – głosi wspólne stanowisko Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej wydanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji następuje w wyniku zgłoszenia przedsiębiorcy o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
W rzeczywistości jest jednak czynnością dokonywaną przez organ ewidencyjny z urzędu, a więc nie na podstawie zgłoszenia.

Także wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej dokonywane jest z urzędu. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, (art. 7e ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo działalności gospodarczej) wykreślenie z ewidencji następuje w wyniku zgłoszenia przedsiębiorcy. Dalsze czynności organu ewidencyjnego w tej sprawie podejmowane są jednak z urzędu.

Szczegóły dotyczące pobierania opłaty skarbowej za decyzje administracyjne wydawane na podstawie przepisów ustawy Prawo działalności gospodarczej
(pobierz plik .pdf)

Redaktor wprowadzający:
admin
Data utworzenia:
2010-01-11 16:47:23
Data ostatniej modyfikacji:
-
Liczba odsłon artykułu:
1739