Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Weź udział w projektach, szkoleniach i konferencjach

O planowanych szkoleniach i konferencjach będziemy informować na bieżąco.

Zapraszamy na stronę Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na której znajdują się informację na temat aktualnych szkoleń, warsztatów i konferencji organizowanych w ramach tego Programu.

Aktualne szkolenia:

Szkolenie z zakresu obsługi SL2014 dla partnerów i beneficjentów poddziałania 1.3.3 I osi priorytetowej POIiS 2014-2020 – sektor energetyka

Rekrutacja na II edycję szkolenia z zakresu obsługi SL2014 dla partnerów i beneficjentów poddziałania 1.3.3. I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 - sektor energetyka została zakończona.

Szkolenie z zasad aplikowania o środki, wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz możliwości uzyskania wsparcia w ramach POIiS 2014-2020

Rekrutacja na II edycję szkolenia z zasad aplikowania o środki, wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz możliwości uzyskania wsparcia w ramach POIiŚ 2014-2020 została zakończona.

Kolejne edycje szkolenia odbędą się w dniu:

 - 5 września 2016 r. (III edycja),

 - 7 listopada 2016 r. (IV edycja).

Rekrutacja na III i IV edycję szkolenia rozpocznie się w sierpniu i we wrześniu 2016 roku.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl