Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Etapy realizacji projektu

Realizacja projektu dofinansowanego z funduszy europejskich wiąże się z licznymi obowiązkami.

Projekt należy rozliczać zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz przestrzegać terminów wskazanych w odpowiednich wytycznych.

Do następujących etapów realizacji projektów można zaliczyć:

  1. Podpisanie umowy o dofinansowanie
  2. Kwalifikowalność wydatków  
  3. Kontrola projektu
  4. Sprawozdawczość, rozliczenie projektu i dokumentacja
  5. Zasady promocji i oznakowania
  6. Trwałość projektu

 

 

 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl