Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Szkolenie z zakresu zamykania projektów współfinansowanych z PO IiŚ - energetyka

logo PO IŚ logo MG spojnosc

Szkolenie będzie współfinansowane w ramach Projektu
Roczny Plan Działań sektora energetyka na lata 2014-2015
 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

Tytuł szkolenia:  Szkolenie dla Beneficjentów Działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 z zakresu zamykania projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – sektor energetyka, obowiązków wynikających z archiwizacji dokumentów, trwałości projektów oraz możliwości uzyskania wsparcia w ramach PO IiŚ 2014-2020.

Trener:  Małgorzata Miernik 

Miejsce szkolenia:               

Ministerstwo Gospodarki
Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa (Sala Pod Kopułą, wejście od ulicy Wspólnej)

Data:  22 – 23 czerwca 2015 r. (2 dni) 

Wstępny harmonogram:      

Dzień I: godz. 11:00 – 17:00

10:30-11:00 Rejestracja

11:00-12:30 Szkolenie

12:30-12:45 Przerwa kawowa

12:45-14:00 Szkolenie

14:00-14:45 Przerwa obiadowa

14.45-16:00 Szkolenie

16:00-16:15 Przerwa kawowa

16:15-17:00 Szkolenie

 

Dzień II: godz. 9:00 – 14:00

08:30-09:00 Rejestracja

09:00-10:30 Szkolenie

10:30-10:45 Przerwa kawowa

10:45-12:00 Szkolenie

12:00-12.15 Przerwa kawowa

12.15-14:00 Szkolenie

14:00-15:00 Przerwa obiadowa

Istnieje możliwość zgłoszenia więcej niż jednej osoby przez jednego beneficjenta.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl