Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Konferencja "Finansowanie inwestycji w obszarze energetyki"

logo PO IŚ logo MG   
spojnosc

 

Konferencja międzynarodowa "Finansowanie inwestycji w obszarze energetyki. Doświadczenia z realizacji PO IiŚ 2007-2013 i perspektywy na lata 2014-2020".

Zapraszamy beneficjentów i instytucje zaangażowane we wdrażanie projektów w ramach osi priorytetowych IX i X PO IiŚ – sektor energetyka oraz przedstawicieli środowiska naukowego do udziału w międzynarodowej konferencji organizowanej wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Celem konferencji jest prezentacja zagadnień związanych z finansowaniem inwestycji w obszarze energetyki, z uwzględnieniem międzynarodowych doświadczeń mogących przyczynić się do lepszej absorbcji środków europejskich w perspektywie 2014-2020, a także prezentacja dotychczasowych efektów wdrażania w tym obszarze w Polsce.

Miejsce konferencji:  Sala pod Kopuła, Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 (wejście od ul. Wspólnej)

Data: piątek, 28 listopada 2014 r.

Wstępny program konferencji:

09:00-09:20 Przywitanie gości

Jerzy Witold Pietrewicz, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki, prof. SGH dr hab. Joachim Osiński, Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

09:20-11:30 Międzynarodowe doświadczenia w obszarze finansowania energetyki  prelekcje

11:30-11:50  Przerwa kawowa  

11:50-14:00   Krajowe doświadczenia oraz perspektywy finansowania zwrotnego w latach 2014-2020 w ramach sektora energetyka – panel dyskusyjny

14:00  Lunch

Termin rejestracji:  do 14 listopada 2014 r.

(ze względu na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie w konferencji będzie decydować kolejność zgłoszeń)

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, email: me@me.gov.pl