Ostatnia aktualizacja: 2011-11-30

O Marce Polskiej Gospodarki

Marka Polskiej Gospodarki powstała w ramach realizacji projektu pn. Przeprowadzenie badań wizerunkowych Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych oraz opracowanie koncepcji wizualizacji programu promocji polskiej gospodarki. Projekt jest częścią projektu systemowego pod nazwą „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Poddziałanie 6.5.1.

Na podstawie wyników badań wizerunkowych opracowana została koncepcja wizualizacji programu promocji polskiej gospodarki, w ramach której stworzono Księgę Marki Polskiej Gospodarki, w szczególności określono w niej atrybuty Marki, zaprezentowano pełen system identyfikacji wizualnej oraz tezy komunikacyjne dla komunikatów werbalnych.

Na podstawie szeroko zakrojonych międzynarodowych badań przeprowadzonych w ramach tego projektu wśród ponad dziesięciu tysięcy przedstawicieli środowiska biznesowego na czterech kontynentach zauważyliśmy, że Polacy, jako wykwalifikowani profesjonaliści, postrzegani są pozytywnie i oceniani bardzo wysoko. Jak wynika z przeprowadzonych badań, jest to najważniejszy atut Polski.

Kombinacja różnego rodzaju talentu Polaków, w różnych sektorach gospodarki, w Polsce i za granicą, tworzy pozytywny i trwały wizerunek Polski jako kraju, w którym, i z którym warto współpracować i realizować działania biznesowe.

Innymi słowy, największym atutem, siłą Polski jest talent Polaków – określony jako Polska Power!

Koncepcja Marki Polskiej Gospodarki, opracowanej na potrzeby promocji gospodarczej Polski, opiera się na idei przewodniej Polska Power!

 

Projekt został zrealizowany przez konsorcjum firm Ageron Polska i Ageron Internacional. Przy realizacji projektu współpracowali eksperci firmy Bloom Consulting.

Prezentacja Marki Polskiej Gospodarki
(pobierz plik .pdf)

Do udostępnienia poniższych materiałów nie stosuje się zasad licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0. Pobieranie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do postanowień regulaminu.

Regulamin:
(pobierz plik .pdf)

Wzór wniosku:
(pobierz plik .doc)

Materiały do pobrania:

Logo Marki Polskiej Gospodarki
(pobierz plik .rar)

Logo Marki Polskiej Gospodarki wersja horyzontalna
(pobierz plik .rar)

Redaktor wprowadzający:
Bąkowski Grzegorz
Data utworzenia:
2011-10-13 17:31:51
Data ostatniej modyfikacji:
2011-11-30 14:45:44
Liczba odsłon artykułu:
30343