Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Poniższe informacje pochodzą z serwisu dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki. W najbliższym czasie treści te staną się częścią strony internetowej Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl.

O Marce Polskiej Gospodarki

Marka Polskiej Gospodarki powstała w ramach realizacji projektu pn. Przeprowadzenie badań wizerunkowych Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych oraz opracowanie koncepcji wizualizacji programu promocji polskiej gospodarki. Projekt jest częścią projektu systemowego pod nazwą „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Poddziałanie 6.5.1.

Na podstawie wyników badań wizerunkowych opracowana została koncepcja wizualizacji programu promocji polskiej gospodarki, w ramach której stworzono Księgę Marki Polskiej Gospodarki, w szczególności określono w niej atrybuty Marki, zaprezentowano pełen system identyfikacji wizualnej oraz tezy komunikacyjne dla komunikatów werbalnych.

Na podstawie szeroko zakrojonych międzynarodowych badań przeprowadzonych w ramach tego projektu wśród ponad dziesięciu tysięcy przedstawicieli środowiska biznesowego na czterech kontynentach zauważyliśmy, że Polacy, jako wykwalifikowani profesjonaliści, postrzegani są pozytywnie i oceniani bardzo wysoko. Jak wynika z przeprowadzonych badań, jest to najważniejszy atut Polski.

Kombinacja różnego rodzaju talentu Polaków, w różnych sektorach gospodarki, w Polsce i za granicą, tworzy pozytywny i trwały wizerunek Polski jako kraju, w którym, i z którym warto współpracować i realizować działania biznesowe.

Innymi słowy, największym atutem, siłą Polski jest talent Polaków – określony jako Polska Power!

Koncepcja Marki Polskiej Gospodarki, opracowanej na potrzeby promocji gospodarczej Polski, opiera się na idei przewodniej Polska Power!

 

Projekt został zrealizowany przez konsorcjum firm Ageron Polska i Ageron Internacional. Przy realizacji projektu współpracowali eksperci firmy Bloom Consulting.

Prezentacja Marki Polskiej Gospodarki
(pobierz plik .pdf)

Do udostępnienia poniższych materiałów nie stosuje się zasad licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0. Pobieranie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do postanowień regulaminu.

Regulamin:
(pobierz plik .pdf)

Wzór wniosku:
(pobierz plik .doc)

Materiały do pobrania:

Logo Marki Polskiej Gospodarki
(pobierz plik .rar)

Logo Marki Polskiej Gospodarki wersja horyzontalna
(pobierz plik .rar)

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl