Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Poniższe informacje pochodzą z serwisu dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki. W najbliższym czasie treści te staną się częścią strony internetowej Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl.

Usługi IT/ICT

Komunikat w sprawie uruchomienia branżowego programu promocji branży usług ICT/IT

W dniu 26 kwietnia 2012 roku Ministerstwo Gospodarki zawarło umowę na realizację branżowego programu promocji branży usług ICT/IT. Wykonawcą programu została:
- Agencja M Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dobra 27 lok. 7, 00-344 Warszawa

Informacji w sprawie korzyści wynikających z udziału w programie udzielają koordynator programu :
- Pan Łukasz Nowak, lukasz.nowak@mpromotion.com.pl, nr. tel (22) 818 00 23

Informacji w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w branżowym programie promocji (poddziałanie 6.5.2 PO IG) udziela w Ministerstwie Gospodarki  Departament Wdrażania Programów Operacyjnych pod numerem telefonu (22) 693-58-44.

Poniżej znajduje się do pobrania program promocji branży usług ICT/IT.

UWAGA. Nastąpiła zmiana w harmonogramie branżowego programu promocji usług IT/ICT na rok 2015. W programie zastąpiono działanie Targi IT Solutions Expo (Göteborgu) targami E-Commerce, które odbędą się w Sztokholmie 23-24 marca.

(pobierz plik .pdf)

Poniżej znajduje się do pobrania harmonogram działań promujących w Komponencie A - działania przeznaczone dla przedsiębiorców.

(pobierz plik .pdf)

Ważny komunikat.

W dniu 26 czerwca 2013r. została podjęta decyzja o uaktualnieniu liczby działań promujących w ramach branżowego programu branży usług ICT/IT. W związku z powyższym została zaktualizowana łączna liczba wydarzeń promocyjnych w Komponencie A. Wszystkie działania promocyjne z Komponentu A do dnia 1 lipca 2013r. zostały  uznane za zrealizowane. Na tej podstawie zostało określone nowe, 50% minimum działań promocyjnych, które zadeklarować musi przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie dofinansowania na udział w programie.

W związku z powyższą aktualizacją, branżowy program promocji usług ICT/IT przewiduje 25 działań promujące dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się przystąpić do programu po 1 lipca 2013 r. Wymogiem koniecznym do otrzymania dofinansowania na udział w programie jest zadeklarowanie udziału w minimum 13 działaniach promujących.

Poniżej znajduje się link do strony informacyjnej o programie promocji. Strona prowadzona jest przez Realizatora programu. Na stronie programu znaleźć można m.in aktualności o programie, sposób przystąpienia do programu, materiały do pobrania, relacje z minionych wydarzeń.

http://www.poland-it.pl/

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl