Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Poniższe informacje pochodzą z serwisu dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki. W najbliższym czasie treści te staną się częścią strony internetowej Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl.

Dokumenty

 

 


Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, z dnia 1 kwietnia 2010 r.
pobierz plik .pdf

Zmiany wprowadzone do Szczegółowego opisu priorytetów PO IG, 2007-2013, obowiązującego od 1 kwietnia 2011 r.
pobierz plik .pdf

Szczegółowy opis priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, wersja z dnia 6 grudnia 2010 r.
pobierz plik .pdf

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów PO IG, 2007-2013, wersja 12, podpisana w dniu 6 grudnia 2010 r.
pobierz plik .pdf

Szczegółowy opis priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, wrzesień 2010 r.
pobierz plik .pdf

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów PO IG, 2007-2013, wersja 11, podpisana w dniu 2 września 2010 r.
pobierz plik .pdf

Szczegółowy opis priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, lipiec 2010 r.
pobierz plik .pdf

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów PO IG, lipiec 2010 r.
pobierz plik .pdf

Zmiany w kryteriach wyboru finansowanych operacji PO IG z dnia 22 czerwca 2010 r.
pobierz plik .pdf

Kryteria wyboru finansowanych operacji z dnia 22 czerwca 2010 r.
pobierz plik .pdf

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, z dnia 1 kwietnia 2010 r., obowiązują od dnia 14 maja 2010 r.
pobierz plik .pdf

Opis zmian w Wytycznych z dnia 1 kwietnia 2010 r.
pobierz plik .pdf

Zmiany w kryteriach wyboru finansowanych operacji PO IG z dnia 4 lutego 2010 r.
(pobierz plik .pdf)

Kryteria wyboru finansowanych operacji z dnia 4 lutego 2010 r.
(pobierz plik .pdf)

Szczegółowy opis priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013,  z dnia 30 grudnia 2009
 (pobierz plik .pdf)

Zmiany w kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG w dniu 1 grudnia 2009 r.
(pobierz plik .pdf)

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 zatwierdzony w dniu 31 sierpnia 2009 r.
 (pobierz plik .pdf)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
 (pobierz plik .pdf)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (wersja w języku angielskim)
 (pobierz plik .pdf)

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 z dnia 12 czerwca 2009 r.
 (pobierz plik .pdf)

Wykaz wprowadzonych zmian w Szczegółowym opisie priorytetów z dnia 12 czerwca 2009 r.
 (pobierz plik .pdf)

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 z dnia 29 stycznia 2009 r.
 (pobierz plik .pdf)

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, z dnia 9 kwietnia 2009 r., obowiązują od dnia 20 kwietnia 2009 r.
 (pobierz plik .pdf)

Opis zmian w Wytycznych z dnia 9 kwietnia 2009 r.
 (pobierz plik .pdf)

Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zatwierdzone 9 czerwca 2009 r. przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
 (pobierz plik .pdf)

Wykaz wprowadzonych zmian w kryteriach w stosunku do wersji z 15 grudnia 2008 r.
 (pobierz plik .pdf)

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, z dnia 8 kwietnia 2009 r. dla III, IV, V i VI osi priorytetowych.
 (pobierz plik .pdf)

Wykaz najważniejszych zmian wprowadzonych w Przewodniku po kryteriach w stosunku do wersji z 13 lutego 2009 r.
 (pobierz plik .pdf)

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, z dnia 13 lutego 2009 r. dla III, IV, V i VI osi priorytetowych.
 (pobierz plik .pdf)Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, po aktualizacji w styczniu 2010 r. (obowiązuje od 3 lutego 2010 r.)
pobierz plik .pdf

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (aktualizacja - styczeń 2009 r., lista obowiązuje od 2 lutego 2009 r.)
 (pobierz plik .pdf)

Lista usuniętych projektów podczas aktualizacji 29 stycznia 2009 r.
 (pobierz plik .pdf)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla PO IG, 2007-2013
 (pobierz plik .pdf)

"Projekty indywidualne - przewodnik"
 (pobierz plik .pdf)

Aktualizacja dokumentu „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” z dnia 7 kwietnia 2010 r.
(więcej)

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE  z dnia 7 kwietnia 2010 r.
pobierz plik .pdf

Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za  naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE z dnia 7 kwietnia 2010 r.
pobierz plik .pdf

Uchybienia w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zalecenia w zakresie interpretacji niektórych przepisów Pzp dla obecnych beneficjentów i potencjalnych wnioskodawców funduszy europejskich.
 (więcej informacji)

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE
 (pobierz plik .pdf)

Załącznik - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków UE
 (pobierz plik .pdf)

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl