Zgodnie z rozporządzeniem RM z 7.12.2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki zadania Ministerstwa Gospodarki zostały rozdzielone pomiędzy Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Energii. Dotychczasowa strona MG przekształcona została w serwis Ministerstwa Energii. × zamknij
Przejdź do treści

Poniższe informacje pochodzą z serwisu dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki. W najbliższym czasie treści te staną się częścią strony internetowej Ministerstwa Rozwoju www.mr.gov.pl.

Analizy z obszaru handlu zagranicznego

Raport o stanie handlu zagranicznego 2015

Raport o stanie handlu zagranicznego 2014

Polska - handel zagraniczny 2014 r.

Ocena sytuacji w handlu zagranicznym za okres:
(załączone pliki są w formacie .pdf)    

Rok
Poszczególne kwartały
2015 III kwartał          II kwartał
2014

 

Informacja o sytuacji w handlu zagranicznym (na podstawie danych bilansu płatniczego na bazie transakcji) w okresie:
(liczby rzymskie są oznaczeniem poszczególnych miesięcy w roku i jednocześnie linkami do dokumentów w formacie .pdf)

 

Lata
Poszczególne kwartały

2015

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2014

I

II

III

IV

 V

VI

 VII

VIII

IX

 X

XI

XII

Syntetyczna informacja o eksporcie i imporcie Polski
(poszczególne lata są jednocześnie linkami do dokumentów w formacie .pdf)

Okresy
2013

 

Informacja o handlu zagranicznym Polski

 I - IX 2015 r.

Handel światowy w 2013 roku i prognozy na rok 2014 (wg wstępnych szacunków Światowej Organizacji Handlu WTO)
(pobierz plik.pdf)

Współpraca handlowa Polski z krajami WNP, w szczególności z Rosją, Ukrainą i Białorusią.
 (pobierz plik. pdf)

Celowość, realna możliwość i kierunki specjalizacji eksportowej Polski
(pobierz plik. pdf )

 

Linia grafika

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej naszych opracowań

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 250 01 30 email: mg@mg.gov.pl