Przejdź do treści

Analizy z obszaru handlu zagranicznego

Raport o stanie handlu zagranicznego (załączone pliki są w formacie .pdf):

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Ocena sytuacji w handlu zagranicznym za okres:
(załączone pliki są w formacie .pdf)    

 I kwartał 2015

Polska - handel zagraniczny 2014 r.

2014
III kwartał II kwartał I kwartał
2013
III kwartał II kwartał I kwartał
2012
III kwartał II kwartał I kwartał
2011
III kwartał II kwartał I kwartał
2010
III kwartał
I półrocze

2009 III kwartał
po 4 miesiącach
I kwartał
2008 po 11 miesiącach
III kwartał
I półrocze

 

Informacja o sytuacji w handlu zagranicznym (na podstawie danych bilansu płatniczego na bazie transakcji) w okresie:
(liczby rzymskie są oznaczeniem poszczególnych miesięcy w roku i jednocześnie linkami do dokumentów w formacie .pdf)

2015

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2014

I

II

III

IV

 V

VI

 VII

VIII

IX

 X

XI

XII

2013

I

II

III

IV

 V

VI

 VII

VIII

IX

X

XI

XII

2012

I

II

III

IV

   V

VI

 VII

VIII

IX

  X

XI

XII

2011

I

II

III

IV

   V

VI

 VII

VIII

IX

  X

XI

XII

2010

I

II

III

IV

   V

VI

 VII

VIII

IX 

  X

XI

XII

2009

I

II

III

IV

V

VI

 VII

VIII

IX 

  X

XI

XII

2008

I

II

III

IV

V

VI

 VII

VIII

IX

X

XI

XII

Syntetyczna informacja o eksporcie i imporcie Polski (poszczególne lata są jednocześnie linkami do dokumentów w formacie .pdf)

 2015 V
2014 (dane wstępne)         2013                   2012                     2011            
2010 2009 XII 2008 2007 2006

 

 

Informacja o handlu zagranicznym Polski

III 2015

Handel światowy w 2013 roku i prognozy na rok 2014 (wg wstępnych szacunków Światowej Organizacji Handlu WTO)
(pobierz plik.pdf)

Współpraca handlowa Polski z krajami WNP, w szczególności z Rosją, Ukrainą i Białorusią.
 (pobierz plik. pdf)

Obroty towarowe z zagranicą w fazie wychodzenia z kryzysu (wg danych za 7 miesięcy 2010 r.)
(pobierz plik. pdf)

Rozwój wymiany towarowej Polski z zagranicą w latach 2005-2009
(pobierz plik. pdf )

Celowość, realna możliwość i kierunki specjalizacji eksportowej Polski
(pobierz plik. pdf )

Polski handel zagraniczny w latach 2001-2005
(pobierz plik .doc)

Linia grafika

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej naszych opracowań

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 693 50 00 email: mg@mg.gov.pl